Társadalmi vállalkozók mentorálása – MENTE

A program célja

Programunk célja a tehetséges fiatalok önmenedzselési készségeinek fejlesztése és a társadalmi vállalkozóvá válásuk elősegítése volt. Egyúttal arra is törekedtünk, hogy a fiatalok játékos formában szerezzék meg a szabad, bátor és önmegvalósító élethez szükséges tudást és készségeket. A szándékunk az volt, hogy bevonjuk őket a régió- és településfejlesztésbe, a célcsoporttagok motiváltak legyenek új ötletek, megközelítések kidolgozására, keressék a megoldásokat a valós társadalmi problémákra és ne csak a személyes önmegvalósításra „szűkítsék le” a tehetségüket és érzékeljék a társadalmi dimenzió jelentőségét személyes sorsuk alakításában is.

A jelölteknek az alábbi kritériumoknak kellett megfelelniük:

  • Kreativitás a problémamegoldásban
  • Vállalkozói képességek
  • Ú, egyedi ötlet
  • Társadalmi hatás kiváltása
  • Magas erkölcsiség

Bemutattuk a társadalmi felelősségvállalás élő példáit, hogy léteznek olyan „hétköznapi hősök” a környezetükben, akik vállalkoznak, ugyanakkor „társadalmiak” is, mivel önérdekükön kívül más célokat is követnek. Bevontuk azokat a tapasztalt és sikeres innovátorokat a térségünkben, akik igazi „önmegvalósítóknak” számítanak, vagyis az adott témában legkiemelkedőbb változás- menedzsereket. A kapcsolatfelvétel után egy terepgyakorlat következett, ahol a jelölt megismerkedettazzal a szervezettel, amelyben a mintadó mentor végzi a tevékenységét. A mentorált gyakorlati készséget szerzett és támogatást kapott abban, hogy implementálja a saját projektjét.

A programban 12 tehetséges fiatal vett részt a 18-25 éves korosztályból, akiknek a mentorálását egy két hónapos előkészítő időszakban végeztük, amelyet egy fél éves megvalósítási időszak követett.

MENTE

A Mente (ez egy általunk alkotott szakszó a mentoráltra) bármikor, bármilyen problémájával fordulhatott mentorához, telefonon, e-mailben, online beszélgetésekkel és igény szerint személyesen is találkozhattak. Számunkra a közreműködő mentorok számára ez a folyamat a leghatékonyabb segítségnyújtást és legoptimálisabb módszerek megtalálását jelentette, hogy a fiatalokat támogassuk abban, hogy a változás ügynökei lehessenek és megnyíljon számukra az értelmes társadalmi cselekvés útja.

Helyi meetup csoport

Az eredmények terjesztése érdekében egy helyi Meetup Csoportot hoztunk létre a programban résztvevő fiatalokkal, amely gyűjtötte a társadalmi vállalkozás startupok iránt érdeklődőket és három bemutató rendezvényt szerveztünk. A csoport tagjai honlapot fejlesztettek, adatbázisokat, értékelési rendszert és digitális térképeket hoztak létre. A fenti eszközök a változások online menedzselésének eszköztárát hivatottak felépíteni, amelyben a gyors növekedés technikákat (growth hacking) helyezzük előtérbe: hogy lehet minimális büdzséből „csodát” tenni, hogy a lehető legrövidebb úton juthassanak el a projektjük megvalósításához szükséges kapcsolatokhoz és erőforrásokhoz.