Ifjúsági Meetup és Intraperszonális Tehetség Műhely találkozók

„Ötletből valóság” Meetupok

A Meetupok megvalósítása során a cselekvésre elkötelezett fiatal vállalkozó tehetségek felfedezésére, segítésére törekedtünk, azáltal, hogy helyzetbe hozzuk őket a város és a térségének fejlesztésébe való bevonásukkal.

Egyetemisták és pályakezdő fiatalok részére Ifjúsági Meetupokat szerveztünk, amelynek lényege a rövid (max. 10-15 perces) prezentációk megtartása, majd a közönség bevonása a hallottak értékelésébe és továbbgondolásába, valamint a helyi támogatók megtalálása volt.

Módszerünk a műhelymunka és a személyes mentorálás és egy egy non-direktív szakmai támogatás volt, amelynek segítségével feltárultak a helyi problémák, szükségletek és igények, vállalkozási ötletek, javaslatok, körvonalazódtak a közös szándékok és célok, kialakult a kezdeményezések végrehajtásához szükséges együttműködés. A célcsoport visszajelzései alapján tevékenységünk eredményes volt, különösen az „Ötletbből valóság” Meetupok résztvevőitől jöttek pozitív visszajelzések.

Intraperszonális Tehetség Műhely

Az Intraperszonális Tehetség Műhely találkozókon egy kiváló szakmai teamet sikerült felépíteni, amelyet a közös érdeklődés tartott egyben az önismereti képességfejlesztés iránt a tehetséggondozásban. A legsikeresebb programrész a gyakorlati tréning és a csoportos esetmegbeszélés volt a tehetségfejlesztők számára, ahol a saját élményű önismereti technikák alkalmazását a gyakorlatban is szemléltettük. Ezt a munkát szélesítettük tovább a meghívott szakértőkkel folytatott esetmegbeszélésekkel.