Hatásvizsgálat

Hatásvizsgálat a „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt megvalósulási időszakára vonatkozóan

a „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt teljes megvalósítási időszakára vonatkozóan felmérés készült, amelynek célja kettős:

  1. A projekt tevékenységeinek eredményességi vizsgálata.
  2. Hozzájárulni a 2014-2020-as támogatási időszak tehetségsegítésre irányuló fejlesztéseinek szakmai megalapozásához.

A hatásvizsgálat keretein belül az alábbi tevékenységek elvégzésére került sor:

1. A 2014-ben elvégzett hatásvizsgálat eredményeire építve, új adatok feldolgozásával részletes, kvantitatív és kvalitatív eszközöket is alkalmazó elemzés készítése a teljes projekt eredményességéről és hatásosságáról.

2. Igényfelmérés elvégzése a Tehetségpontok és célcsoportok körében, a 2014-2020 között rendelkezésre álló európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok, azokon belül is elsősorban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tehetségsegítéshez kapcsolódó támogatási lehetőségeire való felkészülés érdekében.

3. A MATEHETSZ „tehetseg.hu” portálja és a kapcsolódó szolgáltatások látogatottságának, használatának az elemzése révén a honlappal kapcsolatos látogatási, felhasználási szokások felmérése az egyes tartalmak, funkciók és szolgáltatások tekintetében.

A Tanulmányban a Tehetséghidak Program célrendszerének és főbb tevékenységeinek felvázolását követően összefoglalásra kerültek:

  • A projekttel kapcsolatos, a kutatásba bevont összesen 1 298 tehetségsegítéssel foglalkozó szakember által megfogalmazott főbb eredmények.
  • Az egyes programelemek kapcsán megfogalmazott kritikai észrevételek.
  • Az igényfelmérés során a szakemberek által azonosított fejlesztési területek, konkrét, illetve általános javaslatok.
  • A főbb megállapítások és következtetések, amelyek a Tehetséghidak Program eredményességének mértékéről nyújtanak objektív visszacsatolást.
  • A fejlesztési javaslatok a 2014-2020-as időszak vonatkozásában.
  • A tehetseg.hu portál látogatottságával és használatával kapcsolatos főbb tapasztalatok.

A teljes tanulmány innen tölthető le: