Értékképlet

ÉrtékKéplet technológia alkalmazása a TehetségÉrték mérésben

 

A fejlesztésünk végterméke a Tehetség ÉrtékKéplet Szoftver, amely saját domainnal rendelkező, okostelefonról is elérhető webes alkalmazás. A szoftver több tehetségterületre is alkalmazható, mivel lehetővé teszi az egyes tehetségterületeknek megfelelő ÉK Tényezők rögzítését és súlyozását, többszempontú kiértékelését, a TehetségÉrték időbeli alakulását és az eredmények grafikus ábrázolását.

Az eszköz fenti tulajdonságai lehetővé teszik széleskörű alkalmazását a tehetségkutatás és a HR munka minden területén, különböző tudományterületeken, az oktatási programokba való kiválasztásra, mind a tehetségsegítő szakértőknek, mind a tehetséges és kihívást kereső fiataloknak a 12 éves korosztálytól.

 

Az ÉrtékKéplet egy olyan, iteratívan egymásba csatolt, súlyozott átlag számításra épülő algoritmust jelent, amely arra alkalmas, hogy általa a tehetségkutatásban résztvevőket a megmért TehetségÉrtékük alapján rangsoroljunk.

TehetségÉrték: a nagyon sokdimenziós ember és komplex társadalom kölcsönhatásának kifejezése egy számban.

 

A TehetségÉrték

1) természetes helyzetekben megfigyelt,

2) leírt,

3) sok dimenziósan,

4) relatívan,

5) csoportban,

6) társak által,

7) értékelt,

8) önértékelt,

9) ÉrtékKéplettel kiszámolt és

10) egyénileg súlyozott.

 

A TehetségÉrtéket ÉrtékKéplettel mérjük. A TehetségÉrték egy csuszkózó skálán 0 és 100 közé eső szám, ahol a 0 = a mérésünk során előfordult legkisebb érték — 100 = a mérésünk során előfordult legnagyobb TermékÉrték, vagyis a Zseni.

 

A fejlesztés alapjául szolgáló Tehetség ÉrtékKéplet matematikai egyenlete:

 

TehetségÉrték =
(S1*IdentitásÉrték+ S2*IntelligenciaÉrték+ S3*InterakcióÉrték)/(S1+ S2 + S3)

ahol az S1—S2—S3 = a résztvevők által megszavazott súlyozó értékek

 

Az ÉK felépítésének a folyamata:

- a közösség tagjai tényezőket gyűjtenek és fogalmaznak, amelyek alkalmasak arra, hogy kifejezzék egy ember közös célhoz való hozzájárulásának mértékét.

- a tényezőkhöz skálákat rendelnek (lehet opcionális)

- a tényezők mentén értékelik egymást

- magukat a tényezőket is értékelik, fontosságuk alapján.

 

Az emberek a tényezőknek súlyokat adnak, ennek eredményeként

- minden tényezőnek lesz közösségi súlya

- minden embernek lesz Innovációs Tehetség ÉrtékKéplet Értéke.

Az ÉrtéképletÉrték leegyszerűsítve annyiban más, mint az egyszerű súlyozott átlag, hogy az értékek kialakításában nagyobb szava van annak, akinek nagyobb az értéke.